D24, dagplaner

Automatisk beregning av timer

Når du registrerer timer i Direct24 appen beregnes timene automatisk ut i fra oppsett og regler dere har bestemt på forhånd.

Ved hjelp av oppsett i dagplaner definerer dere hvordan dere vil at timene skal beregnes.

Dere skriver inn tidspunkt for ordinær periode og tidspunkt for overtid og/eller innarbeiding. De forskjellige tidspunktene kan gi forskjellige timetyper og tillegg. Det kan legges inn automatisk fratrekk for lunch. Det er også mulig å legge inn avrundinger for både fravær, overtid og innarbeiding.

Ansatte registrerer timer i appen og dere kan bestemme om dere vil at timene enten skal:

  1. Beregnes i appen for så og sendes inn – dette må gjøres for en og en dag.
  2. Kun skal bekreftes i appen – dette kan gjøres for en dag eller en hel uke av gangen.
  3. Sendes inn automatisk 1 gang i døgnet – trenger ikke gjøre noe mer utover det å registrere timene.

Alternativ 1:

Ansatte kan gis tilgang til en eller flere dagplaner å beregne timer mot. Selv om timene ikke er beregnet og sendt inn vil dere kunne se registreringene i ansattportalen, men da med en annen timetype enn når de er ferdig beregnet og sendt inn. Det er også mulig å knytte ansatte mot ulike dagplaner slik at alle ansatte ikke gis tilgang til de samme dagplanene å beregne mot. Dersom deres ansatte ikke har faste skift og dere ønsker at de skal kunne bytte mellom ulike dagplaner(skift) gir denne ordningen minst administrasjon. For de ansatte blir det noen ekstra klikk i appen, men dette blir en vanesak.

Alternativ 2 og 3:

Timene beregnes i det de bekreftes og sendes inn. Ansatte må være knyttet opp mot en fast dagplan eller ukeplan.  Det kan opprettes flere ulike ukeplaner som også kan settes i rotasjon for dere som har skiftordninger. Skal ansatte bytte skift må en administrator endre dagplan eller ukeplan på de ansatte

Den automatiske beregningen gjør at de ferdig beregnede timene fortløpende blir klare for godkjenning og kan overføres til lønn.

 

Kontakt oss i dag

  • Enkel administrasjon – kom raskt i gang!
  • Full oversikt over timebruken
  • Ansatte får tilgang til egen app og webside
  • Muligheter for tilpasning

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.