direct24, mobil app

Digital timeregistrering

Det finnes mange gode grunner og fordeler med å bruke digital timeregistrering.

 • Dere får god oversikt over hva timebruken i bedriften går til.
 • Timene kan gå både til lønn og til prosjektregnskap.
 • Det er enklere å følge med og holde seg innenfor budsjetterte timer.
 • Mer nøyaktig føring av timer som igjen kan brukes som fakturagrunnlag.
 • God dokumentasjon og oversikt over historiske data.
 • Automatisk beregning av timene med overtid, tillegg og fleksitid.
 • Det sikrer at ansatte får riktig lønn for riktig antall timer.

 

I Direct24 kan ansatte bruke app til å føre timer med. Timene beregnes med overtid og tillegg ut i fra hvordan reglene for beregning er satt opp og ved bruk av fleksitid så reguleres også timebanken automatisk.

Timene kommer inn fortløpende og så fort de er registeret er de klare for behandling og godkjenning av leder.

I prosjektportalen er det også mulig å legge inn et enkelt budsjett og estimerte timer, dette gjør at en hele tiden kan følge med på hvor mange timer som brukes underveis på prosjektene.

Oversikt over historiske data gjør at dere kan estimere timer på prosjekter basert på tidligere tall på tilsvarende prosjekter. Denne oversikten er også god å ha dersom staten eller kunder ber om dokumentasjon på timene.

Det går også fort å hente ut rapporter i fra Direct24 og en kan sortere og hente ut rapporter på det en måtte ønske av informasjon i fra systemet.

 

 

 

 

 

Kontakt oss i dag

 • Enkel administrasjon – kom raskt i gang!
 • Full oversikt over timebruken
 • Ansatte får tilgang til egen app og webside
 • Muligheter for tilpasning

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.