ansattportalen og lønnsbehandling

Digitaliser timelistene

Gjør timebehandling til en lettvint daglig oppgave. Ta i bruk et system for timeregistrering som er enkelt å anvende. Bruk mindre tid og ressurser på å dokumentere arbeidstiden.

Bruker dere mye tid på og arbeid på å samle inn timelister og sjekke om de er korrekte, eller har dere allerede et system for dette men det er tungvindt å bruke?

Direct24 er et timesregistreringssystem som er brukervennlig og det går fort å komme i gang å bruke det.  Når vi har utviklet programmet er det med tanke på at det skal være enkelt å bruke både for ansatte og ledere.

Ansatte kan selv stemple seg inn og ut på prosjekter, arbeidsoppgaver eller kunder og dere vil få en bedre innsikt og full oversikt på alle timer med fra og til tidspunkter.

Dere trenger ikke å tenke på å regne ut overtid, tillegg og avspasering, arbeidstiden blir automatisk beregnet og leder godkjenner alle registreringer før de blir sendt videre for lønnsbehandling. Timene kan så integreres med deres lønns -og ERP system, dette gjør lønnsbehandlingen enkel og smidig.

Myndighetene setter også krav til arbeidsgivere (Aml. § 10.7) om at det til enhver tid skal foreligge en oversikt over all tiden arbeidstakere står til disposisjon for arbeidsgiver. Oversikten skal vise all arbeidstid med dato, tidspunkt, overtid og pauser. Det er opp til arbeidsgiver hvordan oversikten utformes og til å bestemme hvem som skal føre oversikten.

Ved å bruke et digitalt system for timeregistrering som Direct24 vil dere dekke alle lovpålagte krav.

Ved behov for kontroll er det også fort gjort å hente ut detaljerte lister og timerapporter for dokumentasjon.

 

 

Kontakt oss i dag

  • Enkel administrasjon – kom raskt i gang!
  • Full oversikt over timebruken
  • Ansatte får tilgang til egen app og webside
  • Muligheter for tilpasning

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.