hjemmekontor

Full kontroll eller fullt kaos?

Hvordan klare å holde styr på hvor mange timer det arbeides i disse koronatider med hjemmekontor og strenge tiltak? Hvordan kan Direct24 gjøre hverdagen enklere for deg og din bedrift?

Dagene føles kanskje uvirkelige for flere av oss nå og vi har fått en «ny hverdag» med et annet arbeidsmønster enn vi har vært vant til. Flere jobber kanskje litt fra og til når de har anledning, eller har tatt seg helt eller delvis fri for å være hjemme med barn. Kanskje dere har ansatte i karantene eller har måttet nedbemanne og permittere ansatte.

Dere føler kanskje at dere ikke har helt kontroll nå og at ting hoper seg opp frem til ting blir normale igjen.

Med et timeregistreringssystem som Direct24 kan dere få hjelp til å se hele bildet over den jobben de ansatte nå gjør. Direct24 gjør registrering av timer og prosjekter enklere og oversikten over arbeidede timer oppdateres kontinuerlig. Med et timeregistreringssystem får dere rett og slett bedre kontroll, ikke bare over når de ansatte er tilgjengelige, men også over hva de ansatte jobber med.

En fleksibel app

Direct24 har en mobil app hvor ansatte kan stemple arbeidstiden sin og enkelt kan sette stemplingen på pause eller stoppe den flere ganger i løpet av dagen om nødvendig. Appen kan brukes hvor som helt og når som helst, også uten dekning.

Ansatte hjemme med barn?

I og med at vi nå er inne i en spesiell tid har Stortinget åpnet opp for at arbeidstakere ikke trenger å ta ut hele dager for å være kvalifisert til omsorgspenger.  Dette gir de som er foreldre sjansen til å både jobbe og være mamma og pappa nesten samtidig.  I løsningen til Direct24 kan det åpnes for at de ansatte som har behov for det kan registrere fraværet sitt som omsorgspenger. Da vil de timene den ansatte ikke får jobbet gå rett inn i en pott som vi har valgt å kalle omsorgspenger. Summen av disse timene kan deretter brukes til å søke omsorgspenger via NAV. Jf. forskrift

Kontakt oss i dag

  • Enkel administrasjon – kom raskt i gang!
  • Full oversikt over timebruken
  • Ansatte får tilgang til egen app og webside
  • Muligheter for tilpasning

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.