prosjektportal, kontroll på timer arbeidet på prosjekter

Har du kontroll på prosjekttimene?

Er du prosjektleder trenger du fullt overblikk på prosjektene dine. Nå kommer Direct24 med en prosjektportal som er enkel, oversiktlig og brukervennlig og som gir full kontroll på alle prosjekttimer.

Har dere mange ulike prosjekter på gang kan det være smart å bruke et verktøy hvor man registrerer tidsforbruk i sann tid mens arbeidet pågår. Med Direct24 kan ansatte enten bruke mobilen til å stemple inn og ut på prosjekter eller stemple på prosjektområder via en fellesstemplingsterminal.

Fortløpende oversikt

Prosjektleder får oversikt og tilgang til sine prosjekter og kan fortløpende se registreringer som er gjort på prosjektene. Prosjektene kan deles inn i hovedprosjekter med flere under-nivåer og de kan enkelt hentes opp og jobbes med enkeltvis.

Kontroll på prosjektregnskapet

I prosjektportalen kan dere kan legge inn estimerte timer og se tidsforbruket underveis og får dermed god kontroll i forhold til de rammer som har blitt satt opp i prosjektregnskapet. Prosjektleder kan også sjekke hvilke oppgaver det har blitt stemplet inn på og kan lett kontrollere om dette stemmer med det som har blitt avtalt. Prosjektleder har i tillegg mulighet for å redigere og rette opp i feilføringer og godkjenne timene slik at de blir klare for fakturering.

Med stempling mot prosjekter får dere en nøyaktig oversikt på registrerte timer og kan fakturere for faktiske timer, noe som kan være en fordel for både kundene og dere.

Prosjektportalen har flere forskjellige oversiktsbilder og det går fort å sortere og hente ut data og rapporter.

Se hvilke prosjekter det jobbes med

Det er også mulig å se hvilke prosjekter de ansatte er stemplet inn på i sann tid via personalstatusen. I personalstatusen kan en også legge inn ferie og fraværsmeldinger. Denne oversikten gir et raskt overblikk over hvem som er tilstede på jobb og om de er tilgjengelige.

Med et verktøy som prosjektportalen vil dere kunne få økt kontroll og spare både tid og ressurser.

 

 

 

 

Kontakt oss i dag

  • Enkel administrasjon – kom raskt i gang!
  • Full oversikt over timebruken
  • Ansatte får tilgang til egen app og webside
  • Muligheter for tilpasning

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.