Hjelpesenter: Hvordan laste ned app

Hjelpesenter / Hvordan laste ned app
 • Dere skal ha fått en egen link for nedlasting av appen, den skal se slik ut men med deres firmanavn i stedet for xxx : https://ams.applivery.io/xxx 
 • Første gang en laster inn appen må en også skrive inn en kode, denne skal dere ha fått tilsendt av administrator.
 • For IOS/Iphone må en gå inn og godkjenne AMS i Innstillinger – generelt – enhetsadministrering, for å få lov til å åpne appen.
 • Har en problemer med å åpne appen første gang kan det hjelpe å restarte mobilen etter at app er nedlastet.
 • Førstegangs pålogging:
  • Brukernavn skal dere ha fått tildelt fra administrator.
  • Passord får dere ved å trykke på glemt passord.
  • Skriv inn mailadresse, denne må være den samme som administrator har registrert på dere i innstillinger.
  • Dere vil nå få tilsendt en kode på mail
  • Bruk koden for å lage deg et passord.
  • Dette brukernavnet og passordet brukes også ved pålogging på mobile versjonen og desktop (ansattportalen og personalstatus) på nett.