Hjelpesenter: Registrere timer på desktop

Hjelpesenter / Registrere timer på desktop

Her kan du se hvordan du registrerer timer direkte inn i ansattportalen: