Hjelpesenter: Varsel, timer registrert uten nettforbindelse

Hjelpesenter / Varsel, timer registrert uten nettforbindelse
  • Får du denne meldingen i appen betyr det at du har timer som har blitt lagret når du ikke har hatt mobildekning.

Appen virker selv om du ikke har dekning, men om du lagrer noe i appen uten dekning lagres timene lokalt på mobilen. Timer som er lagret uten dekning må lastes opp til server før det sendes inn.

Står det et ! ved siden av Oppdater så vil det si at du har noe lokalt på mobilen som ikke ligger på server. For at timene som er lagret offline skal bli innsendt, må du når du har dekning, trykke på Oppdater nede til venstre i bunnmenyen og velge Synkroniser med server.