Hjemmekontor lunch

Hjemmekontor og kald lunch?

I disse tider får vi råd fra mange kanter når det gjelder hjemmekontor. «Vær tilgjengelig, skill mellom jobb og fritid, lag deg rutiner, planlegg dagen, ta pauser, beveg deg, osv.»

Det er kanskje ikke så lett å skille mellom jobb og fritid og være tilgjengelig hele dagen. Kanskje du må dele opp arbeidsdagen din og er bare tilgjengelig deler av dagen og kanskje du må ta igjen tapt tid på kveldene når ungene har lagt seg.

Se for deg scenarioet: Du har akkurat, etter flere lange morgenmøter, satt deg ned med en litt bedre lunch sammen med barna. Så ringer telefonen, det er en kollega som trenger hjelp til et større problem og det innebærer at du må gå fra den nå lunkne lunchen din for å hjelpe. Når du kommer tilbake, er lunchen helt kald og barna har snudd hele kjøkkenet på hodet.  Da tenker du kanskje at den telefonen godt kunne kommet etter lunch istedenfor midt i den? Men hvordan kan du lett få gitt beskjed til dine kolleger om når du er tilgjengelig?

Du som er leder har også fått nye utfordringer og føler kanskje at du har mistet kontrollen når dine ansatte er på hjemmekontor og du ikke kan se fysisk hva de arbeider med. Du trenger svar i forbindelse med en kundecase, men vet at det enda er tidlig på morgenen og har ikke helt oversikt over om de ansatte er på jobb allerede. Hvordan kan du få bedre kontroll?

Med timeregistrering fra Direct24 vil samtlige ansatte få tilgang til en personalstatus som i nåtid forteller hva den ansatte jobber med. Den enkelte ansatte kan også her legge inn beskjeder til informasjon for kolleger, for eksempel et legebesøk eller, som i disse dager, en lufterunde rundt huset. På denne måten får vi et klart skille mellom jobb og fritid samtidig som alle timer blir hentet inn, ganske genialt rett og slett!

Sjekk ut Direct24 sin personalstatus.

Kontakt oss i dag

  • Enkel administrasjon – kom raskt i gang!
  • Full oversikt over timebruken
  • Ansatte får tilgang til egen app og webside
  • Muligheter for tilpasning

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.