Kontakt oss

Hovedkontor

Øyevollveien 10, 4460 Moi

+ 47 51 40 95 00

Avdelingskontor

Jåttåveien 7, Stadionblokk B

4020 Stavanger

Kontakt oss i dag

  • Enkel administrasjon – kom raskt i gang!
  • Full oversikt over timebruken
  • Ansatte får tilgang til egen app og webside
  • Mulighet for tilpasning

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.