Engrospartner - kundelogo Direct24

Engrospartner

Engrospartner har spesialisert seg innenfor kiosk, bensin og servicehandel (KBS) og er den eneste landsdekkende grossisten som kun leverer til dette markedet.

Kunder

ACEL

ACEL er en elektroentreprenør med sterk kompetanse innen hele spekteret av elektrotjenester.

Andersens Mekaniske Verksted AS

AMV AS hovedvirksomhet er innenfor tunnel/gruve segmentet og offshore industrien.

Covent AS

Covent leverer energieffektive luftbehandlingsanlegg til landbasert industri, offshore og marine.

Engrospartner

Engrospartner har spesialisert seg innenfor kiosk, bensin og servicehandel (KBS) og er den eneste landsdekkende grossisten som kun leverer til dette markedet.

R. Stahl Tranberg AS

R. Stahl Tranberg er et norsk selskap innen elektromekaniske produkter til marineindustrien. Tranberg tilbyr produkter og tjenester som møter industriens høye kvalitetsstandard og forventinger.

Rosenberg Worley AS

Rosenberg Worley leverer komplette løsninger innen EPCI-prosjekter (engineering, procurement, construction, installation). Selskapet har i mer enn 120 år med kontinuerlig drift levert løsninger av høy kvalitet til sine kunder. Engineering og fabrikasjon skjer på en og samme lokasjon i Norges oljehovedstad, Stavanger.

Sigurd Seland AS

Smie og mekanisk verksted med fokus på moderne teknologi og effektive løsninger.

Sola Betong

Sola Betong AS produserer og leverer ferdigbetong til byggmarkedet i Sør-Rogaland.

Stangeland Maskin

Stangeland Maskin er et entreprenørselskap med litt over 700 ansatte. Hovedvirksomheten til selskapet er grunnarbeid, men selskapet er også involvert i mange store prosjekter av typen veibygging, jernbane, havnebygging, flyplass, vann/anlegg, bredbånd/gass/el og fjernvarme og rensing av masse.

WestControl

Westcontrol er et systemhus som ut fra en ide kan designe, utvikle og produsere nye produkter til de fleste bransjer og anvendelser.