AMS fasade2

Mer enn bare timeregistrering

Direct24 er et timeregistreringssystem som er utviklet av AMS. Direct24 er et selvstendig system som også kan integreres med flere av AMS sine systemer for produksjon og planlegging. Her kan du lese mer om våre andre produkter.

AMS leverer løsninger innen planlegging, automatisering og datafangst til mange store kunder i inn og utland. Gjennom våre løsninger har vi gjort arbeidsdagen enklere for bedrifter som krever komplett kontroll på timer, produksjonsplaner, produksjonsstyring, maskin styring og automatisering av interntransport.

 

diRect MES:

diRect MES er en modulbasert MES produksjons-plattform, hvorav du kan velge hvilke moduler som tilfredsstiller dine behov. Integreres enkelt mot ditt ERP-system, fagsystem, 3. partsprogrammer og ned til PLC nivå (Scada/HMI)

Våre løsninger gir deg muligheter til å optimalisere og effektivisere produksjonslinjer, operasjoner,

maskiner og manuelle arbeidsstasjoner.

God planlegging, allokering av oppgaver og løpende innsikt i status og fremdrift er nøkkelen

for en optimal produksjon.

Løsningene kan kobles opp mot maskiner og utstyr, og er tilrettelagt for støtte av strekkode,

RFID, etiketter, med mere.

Noen av våre standard-moduler er: Planlegging, OEE, Avvik, Observasjoner, WMS, Datafangst, Operatør panel.

diRect FOOD:

diRect Food er en web-basert bransjeløsning for produksjonsbedrifter innen næringsmiddel.

Løsningen har full sporing fra råvare til ferdigvare, samt håndtering av ordrer, produksjonslinjer og

arbeidsstasjoner, resepter, artikler, målinger, avvik og lager.

Systemet har egne operatørskjermbilder for tilgang på all nødvendig produksjonsdata, og er touchbasert slik at enkle trykk på skjerm håndterer de fleste funksjoner. Strekkodeleser kan kobles til for hurtig registrering av råvarer som benyttes underveis i produksjonen.

 

diRect FMS:

FMS er et sanntidsbasert produksjonssystem, med integrert styring av interntransport som rullebaner, hengetransporter, automatkraner, AGV-er, robotlagersystemer med mer.

Løsningen samordner styring av vareflyten gjennom produksjonsprosessen basert på data fra egen database, tilsendte data fra overliggende systemer og fra operatør input. Full produksjonslogistikk og prosesstyring gjennom ett samlede system gir bedriften full kontroll og optimalisering av rutiner.

FMS styrer all kommunikasjon med tilknyttede enheter, og sørger for optimalisert styring gjennom hele prosessen. Løsningen planlegger, koordinerer og samler inn nødvendig data. Systemet styrer maskiner og utstyr direkte eller via PLS, og kommuniserer med sensorer, fotoceller og merkeutstyr.

 

diRect PLANLEGGING:

AMS AS sine løsninger i diRect Produksjons (MES system) gir deg mulighet til å optimalisere og effektivisere produksjonslinjer, operasjoner, maskiner og manuelle arbeidsstasjoner.

God planlegging, allokering av oppgaver og løpende innsikt i status og fremdrift er nøkkelen for en optimal produksjon.

Kundeordrer vil utlede operasjoner som skal utføres på de enkelte stasjoner, enten fra data hentet fra ERP eller via operasjonsruter angitt i diRect.

Disse operasjonene må planlegges på ressurser dere har i fabrikken. En ressurs kan her være en manuell arbeidsstasjon, ansatte og maskiner.

Operasjonene har avhengighet til hverandre, både når det gjelder materialbehov og når det gjelder operasjonsrekkefølge. Operasjonstid kalkuleres og belastes etter kapasitet på de enkelte ressurser i produksjonslinjene. Planlegger vil kunne dra og slippe operasjoner på de enkelte ressurser, og omprioritere disse fortløpende. Systemet vil passe på at avhengigheter og materialbehov overholdes.

Her vil kapasitet, belastning og produksjonsrekkefølge vises og administreres for en hel produksjonslinje, arbeidsgruppe og enkelte ressurser. Planleggings oversikt kan angis pr dag, uke og måned. Løsningene kan koples opp mot maskiner og utstyr, og er tilrettelagt for støtte av strekkode, RFID etiketter, med mer.

Viktig å utnytte bedriftens ressurser med:

  • Definere arbeidsgrupper og ressurser
  • Ressurs kan være en maskin, arbeidscelle, avdeling eller person
  • Definere kapasitet på ressurser
  • Planlegg operasjoner, alloker til en eller flere ressurser
  • Planlegg for dag, uke, måned, prioriter liste, eller iht. kapasitet – «drag & drop»
  • Få oversikt over dine resurser i henhold til kapasitet og belegg

Du har også mulighet for overvåking av:

  • Oversikt over fremdrift og status
  • Avdeling, arbeidsgruppe, ressurs
  • Kapasitet og belastning
  • Hva er ferdig, påbegynt, ikke startet
  • Søk og sorter etter behov

Vil du vite mer finner du kontaktinformasjon her.

 

Kontakt oss i dag

 • Enkel administrasjon – kom raskt i gang!
 • Full oversikt over timebruken
 • Ansatte får tilgang til egen app og webside
 • Muligheter for tilpasning

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.