Bemanningsoversikt

Få oversikt over bemanningsressursene i bedriften. Du kan enkelt endre og legge til en midlertidig leder eller avdeling. Du kan også gjøre midlertidige endringer i ukeplanene på dine ansatte.

Bemanningsoversikt, direct24

Viser oversikt over ansattes dag- og ukeplaner.

Dagplanene har ulike fargekoder for enklere oversikt.

Du kan åpne ansatte opp i et eget detalj bilde for å gjøre endringer.

Du kan bla deg frem og tilbake i oversikten.

Kan velge oversikt for dag, uke og måned.

Du kan sortere på avdelingsleder og avdeling.

Du kan legge til en midlertidig leder og avdeling.

Du kan endre ukeplan eller legge til midlertidige dagplaner.

Du får en oversikt over alt godkjent fravær.

Funksjonalitet

  • Oversikt over ansattes dag – og ukeplaner fremover og tilbake i tid.
  • Ulike fargekoder på dagplaner, fravær og midlertidige endringer i oversikten.
  • Oversiktlig detaljbilde hvor endringer kan planlegges inn i god tid.

Les mer om andre funksjoner

Direct24 - personalstatus

Personalstatus

Ved få klikk får du oversikt over stemplinger og fravær i nåtid
Les mer
Direct24 - app, stemplinger

Timeregistrering

Registrer enkelt timer til lønn og prosjekt
Les mer
Direct24, min side

Ansattportal

Oversikt over alle førte timer
Les mer
Direct24 - app

App

Registrer arbeidsdagen raskt og enkelt
Les mer
Direct24 - lønnsbehandling

Lønnsbehandling

Behandle timer og overfør til lønnssystem
Les mer