Besøksregistrering

La gjester selv registrere seg inn når de kommer på besøk og sjekke seg selv ut igjen når de går. Det er også mulig å registrere gjester inn på forhånd.

direct24 visitor

Gjester kan selv registrere seg inn

Mottaker får varsel på SMS

Gjester kan også forhånds registreres

Systemet husker tidligere besøkende

Kan søkes opp via mobilnummer eller navn

Oversikt med status på besøkende

Utskrift til Excel

Enkel utsjekk i oversikten

Eller gjesten kan selv sjekke seg ut

Funksjonalitet

  • Enkel innsjekk med SMS varsel til mottaker.
  • Oversikt over alle registreringer i egen besøkslogg.
  • Forhånds registrering av gjester med kommentarer.

Les mer om andre funksjoner

Direct24 - personalstatus

Personalstatus

Ved få klikk får du oversikt over stemplinger og fravær i nåtid
Les mer
Direct24 - app, stemplinger

Timeregistrering

Registrer enkelt timer til lønn og prosjekt
Les mer
Direct24, min side

Ansattportal

Oversikt over alle førte timer
Les mer
Direct24 - app

App

Registrer arbeidsdagen raskt og enkelt
Les mer
Direct24 - lønnsbehandling

Lønnsbehandling

Behandle timer og overfør til lønnssystem
Les mer