Fellesstempling

Vår løsning gir dere mulighet for å stemple inn og ut arbeidstiden på en felles terminal. Spar tid ved å la ansatte stemple arbeidstiden og få nøyaktig oversikt over alle arbeidstimer.

fellesstempling på prosjekter, direct24

Enkelt å ta i bruk

Spar tid på registrering

Innlogging med pin-kode eller ID-kort

Stemple mot prosjekter eller kostnads sted

Mulighet for tillegg på stemplinger

Automatisk beregning av tiden

Få mer presist oppmøte

Spar lønnskostnader

Enkel administrasjon

Fellesstempling direct24

Felles stempling

Dette er løsningen for dere som ønsker stempling av arbeidstiden på en felles terminal. La ansatte enkelt stemple inn og ut arbeidstiden.

Med stempling på en felles terminal går det fort for ansatte å stemple seg inn når de kommer på jobb og det er like enkelt å stemple ut når en går for dagen. Innlogging kan skje enten ved å bruke pin-kode eller dere kan bruke ID-kort med magnetstripe eller RFID brikke. Menyen i stemplingsbildet kan tilpasses bedriftens behov. Dere kan velge å bare stemple selve arbeidsdagen eller dere kan stemple dere inn på avdeling, kostnadssted eller på prosjekter og aktiviteter.

Dersom dere ønsker å stemple på prosjekter er det mulig å stemple på prosjekter med flere undernivåer og aktiviteter. I stemplingsmenyen kan man enten bruke manuelt søk eller bruke skanner for å finne prosjektene.

Det er mulig å opprette funksjonsknapper for kost og tillegg, som f.eks matpenger, vakttillegg, timebank, betalt fravær osv.  Da starter den ansatte en stempling og trykker samtidig inn knapp for tillegg. Dette tillegget blir med på timene og må godkjennes av leder.

I dag- og ukeplaner bestemmes det hvordan timene skal beregnes. Dere har mulighet til å knytte ansatte til ulike ukeplaner med forskjellige beregningsmetoder. En ansatt kan f.eks få overtid mens en annen får innarbeiding. Det er også mulig å knytte faste tillegg til ansatte som kommer med over til lønn.

Ansatte har i tillegg mulighet for å kunne legge inn fraværsmelding i stemplingsbildet. Denne meldingen vil være synlig i personalstatusen.

Timene blir automatisk beregnet og sendt inn klare for behandling og godkjenning av en leder i ansattportalen.

Ansatte kan gis tilgang til ansattportalen og kan få oversikt over alle sine stemplinger.

Det er mulig å gå for en løsning der noen bruker fellesstempling og andre bruker stempling på app.

Funksjonalitet

  • Lett å stemple inn og ut arbeidsdagen.
  • Automatisk beregning på et gitt tidspunkt.
  • Mulighet for å legge inn fraværmeldinger.

Les mer om andre funksjoner

Direct24 - personalstatus

Personalstatus

Ved få klikk får du oversikt over stemplinger og fravær i nåtid
Les mer
Direct24 - app, stemplinger

Timeregistrering

Registrer enkelt timer til lønn og prosjekt
Les mer
Direct24, min side

Ansattportal

Oversikt over alle førte timer
Les mer
Direct24 - app

App

Registrer arbeidsdagen raskt og enkelt
Les mer
Direct24 - lønnsbehandling

Lønnsbehandling

Behandle timer og overfør til lønnssystem
Les mer