Fraværsbehandling

Med tilleggsfunksjonen fraværsbehandling får du oversikt på alt fravær. Funksjonen har en fraværssøknad og behandling som er lett å bruke.

Fraværsrapport, direct24

Registrer enkelt sykdom og fravær

Legg inn søknad på ferie og fridager

Oversikt over eget fravær

Leder kan behandle fravær for sine ansatte

Leder kan registrere fravær for ansatte

Leder får oversikt over alt fraværet

Følger lovverket

Ikke mulig å registrere over grensen

Egen meny for fraværsrapport

fraværsbehandling

Enkel fraværsbehandling

I fraværsbehandling får du oversikt på alt av fravær. Du som er leder kan fort behandle fraværet og gi tilbakemelding.

I fraværsbehandling kan ansatte enkelt registrere sykdom. De kan søke om fridager og skrive inn en kommentar til søknaden sin.

I oversiktsbildet kan du som er leder fort se om det ligger fravær som trenger behandling. Du må behandle fraværet og kan enten godkjenne eller avslå og kan legge på en kommentar. I tillegg til å behandle fravær kan du også legge til fravær på ansatte.

Fraværsmodulen følger reglene i lovverket. Det er ikke mulig å registrere flere dager enn det som er lovlig.

Ved automatisk beregning av timer tas det tak i fraværet som er registrert i fraværsbehandling og timene vil få korrekt timetype. Leder kan også enkelt hente ut fraværsrapport på ansattes fravær fra egen meny.

Fraværstimene kan eksporteres til deres lønnssystem. Eksporten kan gjøres ved at det opprettes en lønnsfil i lønnskjøring eller ved å ha en automatisk integrasjon.

 

 

Funksjonalitet

  • Følger reglene i lovverket
  • Gir oversikt på alt fravær
  • Enkelt å godkjenne eller gi avslag

Les mer om andre funksjoner

Direct24 - personalstatus

Personalstatus

Ved få klikk får du oversikt over stemplinger og fravær i nåtid
Les mer
Direct24 - app, stemplinger

Timeregistrering

Registrer enkelt timer til lønn og prosjekt
Les mer
Direct24, min side

Ansattportal

Oversikt over alle førte timer
Les mer
Direct24 - app

App

Registrer arbeidsdagen raskt og enkelt
Les mer
Direct24 - lønnsbehandling

Lønnsbehandling

Behandle timer og overfør til lønnssystem
Les mer