Personalstatus

Legg inn fraværsmeldinger og ferie i personalstatusen for fullstendig oversikt. Spar tid ved en eventuell kontroll, Direct24 personalstatus forteller deg hvilke ansatte som er hvor og hva de jobber med.

Personalstatus D24

Enkel registrering

Det er lett å legge inn nye meldinger.

Legg inn meldinger frem i tid.

Legg inn opplysning om fravær og ferie.

Ansatte

Alle ansatte har tilgang til personalstatusen.

Legg selv inn meldinger i personalstatus.

Hjelp en kollega, ansatte kan legge inn melding for andre enn seg selv.

 

 

Leder og administrator

Se hvilke ansatte som er hvor.

Få raskt oversikt over alle stemplinger.

Se hvilke prosjekter det er stemplet inn på

Direct24 - personalstatus ukevisning

Personalstatus

Få full oversikt i nåtid med personalstatus fra Direct24.

Med personalstatus et det enkelt å holde styr på hvem i bedriften som er på jobb. Her er det mulig å se hvilke prosjekter det er stemplet inn på. I personalstatus kan det også legges inn meldinger på ansatte om de er i møter, er på reise, er på ferie eller har annet fravær. Dette gir en bedre oversikt for hele bedriften.

Funksjonen lar deg velge fra en forhåndsdefinert liste over tilgjengelige meldingstyper for tilstedeværelse, samt ytterligere informasjon via et meldingsfelt.

Det kan registreres for flere dager om gangen og det kan gjøres frem i tid. Alle har tilgang til personalstatusen, både ansatte og ledere.

Funksjonalitet

  • Alle, både ansatte og ledere, får tilgang til personalstatusen.
  • Viser hvem som er tilstede i nåtid.
  • Det er enkelt å legge inn nye meldinger.

Les mer om andre funksjoner

Direct24 - app, stemplinger

Timeregistrering

Registrer enkelt timer til lønn og prosjekt
Les mer
Direct24, min side

Ansattportal

Oversikt over alle førte timer
Les mer
Direct24 - app

App

Registrer arbeidsdagen raskt og enkelt
Les mer
Direct24 - lønnsbehandling

Lønnsbehandling

Behandle timer og overfør til lønnssystem
Les mer