Dag- og ukeplaner

Med Direct24 er det er mulig å lage flere forskjellige dagplaner og ukeplaner ut i fra bedriftens behov. Bestem selv hvordan beregning av lønn skal gjøres ut i fra oppsett i dagplanene.

Direct24 - app, dagplaner

Enkle oversiktsbilder for dag- og ukeplanener.

Det er lett å gjøre endringer.

Du kan opprette flere ulike ukeplaner og dagplaner.

Ansatte kan i app få tilgang til ulike dagplaner å beregne timer mot.

Ansatte kan knyttes mot ulike ukeplaner og dagplaner.

Ukeplaner kan settes i rotasjon for de som har skiftordninger.

Lag ukeplaner og dagplaner som er tilpasset bedriftens behov.

Automatisk beregning av timene basert på oppsett i dagplaner.

Beregning med timebank, overtid, tillegg og trekk for pauser.

Direct24 , app manuell beregning

Velg selv hvordan dere vil sette opp og bruke dagplaner og ukeplaner

I Direct24 er det er mulig å opprette og bruke flere dagplaner og ukeplaner alt etter hvilke behov dere har.

En ukeplan kan bestå av 7 ulike dagplaner. I dagplanene setter man opp hvordan arbeidsdagen skal beregnes. Man bestemmer ordinær arbeidstid med fra-til klokkeslett og hvilke perioder som gir overtid eller innarbeiding. Det kan legges på ulike timetillegg slik som kvelds- og natt tillegg.

I oppsettet kan det legges til fratrekk for pauser, avrunding for overtid og fravær og det kan legges inn trekk før ordinær arbeidstid starter.

Det kan også velges om de ansatte skal ha fleksitid eller fasttid og det kan legges inn fravær om tid ikke blir registrert i ordinær perioden.

Det kan opprettes flere ulike ukeplaner ut i fra hvilke arbeidstidsordninger de ansatte har. De ansatte knyttes til en ukeplan og ukeplaner kan settes i rotasjoner om dere har skiftordninger,

Timene beregnes automatisk ved at det går en service i løpet av natten som tar tak i ukeplanen som den ansatte er koblet mot. Timene blir da ferdig beregnet og får med korrekte tillegg, fravær og avrundinger.

For helligdager er det mulig å opprette og bytte ut en dagplan med en spesialdato slik at helligdager ikke blir beregnet som en vanlig arbeidsdag.

På appen kan dere velge om timene skal beregnes  i appen før de sendes inn, vi kaller dette for manuell beregning. De ansatte velger selv en dagplan det skal beregnes mot. Det kan gis tilgang til en eller flere ulike dagplaner. Når beregning er gjort får de ansatte en oversikt i appen pr uke over antall timer og tillegg.

Har ansatte ulike faste tillegg som også skal med til lønn er det mulig å knytte dette til ansatte, tilleggene blir da med på timene til lønn.

Funksjonalitet

  • Justerbare dag- og ukeplaner som er enkle å sette opp.
  • Ansatte kan gis tilgang til flere ulike dagplaner å beregne timer mot.
  • Utregning av lønnstimer blir automatisk beregnet korrekt.

Les mer om andre funksjoner

Direct24 - personalstatus

Personalstatus

Ved få klikk får du oversikt over stemplinger og fravær i nåtid
Les mer
Direct24 - app, stemplinger

Timeregistrering

Registrer enkelt timer til lønn og prosjekt
Les mer
Direct24, min side

Ansattportal

Oversikt over alle førte timer
Les mer
Direct24 - app

App

Registrer arbeidsdagen raskt og enkelt
Les mer
Direct24 - lønnsbehandling

Lønnsbehandling

Behandle timer og overfør til lønnssystem
Les mer