Timebank

Med Direct24 får både ledere og alle ansatte full oversikt over saldoen. En administrator kan enkelt vedlikeholde ansattes timebanker.

Timebank saldooversikt, direct24

Saldoen i timebanken oppdateres automatisk.

Timene registreres i appen eller på fellesstempling.

Timene kan også registreres direkte i ansattportalen.

Dere får oversikt over saldoen i appen og på fellesstemplingen.

Dere får også oversikt på Min Side i ansattportalen.

Administrator kan enkelt redigere og vedlikeholde timebanken.

Dere kan lett hente ut rapporter på alle typer fravær.

Leder må godkjenne alle registreringer.

Det kan opprettes flere ulike timebanker.

saldo fellesstempling, direct24

Timebank

Med Direct24 får dere enkelt oversikt over saldo i timebanken.

Både ferie og avspasering kan registreres direkte i Direct24 appen, de ansatte kan også bruke ansattportalen til å registrere dette om ønskelig.

Når timene registreres i appen eller på fellesstempling så blir saldoen automatisk oppdatert ut i fra hvilke beregningsregler dere har satt opp i dagplanene. Bruker dere timebank så kan det som er over ordinær arbeidstid legges til i timebanksaldoen. Arbeides det mindre en dag kan fraværet trekkes i fra som avspasering og reduserer saldoen. Registreres ferie så trekkes det antall dager i fra saldoen, osv.

En administrator kan redigere og vedlikeholde saldoen, det er også mulig å sette øvre og nedre grense for hvor mange timer eller dager det er tillatt å registrere i timebankene.

All ferie og fravær må godkjennes av leder før lønnsbehandling. For leder er det enkelt å se oversikt og hente ut rapporter, i ansattportalen finnes det en egen oversikt over ansattes saldobanker og en detaljert logg. Disse oversiktene og loggene kan enkelt hentes ut i rapporter.

Det er mulig å opprette flere ulike timebanker og i saldooversikten får ansatte en samlet oversikt over alle sine timebanker. Det finnes egen meny for saldooversikt i appen, på fellesstemplingen og i ansattportalen.

Funksjonalitet

  • Ansatte kan registrere ferie og avspasering på nett eller i app.
  • Oversikt over egen timebank på appen og i ansattportalen på nett.
  • Det er enkelt å hente ut oversikter over ferie, innarbeiding og avspasering.

Les mer om andre funksjoner

Direct24 - personalstatus

Personalstatus

Ved få klikk får du oversikt over stemplinger og fravær i nåtid
Les mer
Direct24 - app, stemplinger

Timeregistrering

Registrer enkelt timer til lønn og prosjekt
Les mer
Direct24, min side

Ansattportal

Oversikt over alle førte timer
Les mer
Direct24 - app

App

Registrer arbeidsdagen raskt og enkelt
Les mer
Direct24 - lønnsbehandling

Lønnsbehandling

Behandle timer og overfør til lønnssystem
Les mer