App

Direct24 på mobil gir bedriften hurtig og nøyaktig timeføring. Appen er fleksibel, enkel og funksjonell. Registrer timer til lønn og prosjekter og få full oversikt ved kun få touch.

Direct24 - app startside

Rask og enkel registrering

Stemple arbeidsdag og prosjekt.

Det er enkelt å starte og pause stemplinger.

Hurtigstart registreringer basert på historikk.

Ansatte

Registrer ferie og fravær rett i appen.

Alltid oppdatert saldo i timebanken.

Etterregistrer timer enkelt.

Leder og administrator

Definer selv oppsett av appmeny.

Sett styringer for hvilke prosjekter det skal registreres på.

Få en mer nøyaktig oversikt over timene.

 

Direct24 - app

Direct24 har en enkel og funksjonell app

Ansatte kan registrere arbeidsdagen med få tastetrykk.

Med Direct24 på mobil kan alle ansatte raskt og enkelt stemple arbeidstiden. Timene føres mot lønn og bedriften kan også velge å stemple mot prosjekter, kunder, avdeling, oppgaver eller aktiviteter. Det kan startes og stoppes så mange stemplinger en måtte ønske og stemplingene kan også settes på pause for de som sjonglerer mellom flere aktiviteter. Brukes stempling vil bedriften få en fortløpende oversikt over den totale tiden de ansatte bruker på de forskjellige aktivitetene.

De ansatte kan registrere ferie og fravær rett i appen og det vil da dukke opp i ansattportalen. I appen finnes også oversikt over saldoen den enkelte ansatte har i timebanken sin. Løsningen lar også bruker redigere og beregne de registrerte timene sine og gir dem samtidig en oversikt over den totale arbeidstiden per uke. Appen inneholder historiske data på registrerte timer og bruker kan gå inn på dag eller uke for å se tidligere registreringer.

App menyen kan skreddersys slik at den passer bedriftens behov. Det er mulighet for å kunne lage flere roller i appmenyen og knytte rollene til forskjellige prosjekter. Appen støtter Android og IOS og kan brukes offline, du sender da inn data neste gang du har dekning.

For de som vil bruke pc til å stemple arbeidstiden med så finnes også appen som en egen internett versjon.

 

 

Funksjonalitet

  • Enkle og oversiktlige menyer, enkelt å redigere timer og dato.
  • Kan sette stemplinger på pause og så starte dem opp igjen, ha så mange stemplinger på pause som du ønsker.
  • Historikk viser de 10 siste registreringene, stemplinger og registreringer kan hentes opp her og startes på nytt.

Les mer om andre funksjoner

Direct24 - personalstatus

Personalstatus

Ved få klikk får du oversikt over stemplinger og fravær i nåtid
Les mer
Direct24 - app, stemplinger

Timeregistrering

Registrer enkelt timer til lønn og prosjekt
Les mer
Direct24, min side

Ansattportal

Oversikt over alle førte timer
Les mer
Direct24 - lønnsbehandling

Lønnsbehandling

Behandle timer og overfør til lønnssystem
Les mer