Enkel prosjekt oversikt

Med Direct24 får du full oversikt over alle timer registrert på prosjektene deres. Glem prosjekttimer ført på papir, timer ført på prosjekt kan gå rett til fakturagrunnlag – enkelt!

Direct24 - Godkjenning av prosjekt timer

Ryddig oversikt

Registrer et ubegrenset antall med prosjekter.

Få fortløpende oversikt over alle registreringer.

Det er enkelt å sortere data på prosjektene.

 

 

 

 

 

 

Ansatte

Stemple eller registrer timer direkte mot prosjekt.

Registrer på flere prosjekter i løpet av en dag.

Få oversikt over hvor mange timer som er registrert mot hvert prosjekt.

Leder og administrator

Få full oversikt over timer registrert på prosjekter.

Hent enkelt ut rapporter knyttet mot prosjekt.

Bruk prosjekt oversikten som fakturagrunnlag.

Direct24 - app, stempling på prosjekt

Full oversikt

La de ansatte føre timer mot prosjekt og få oversikt over bedriftens timer og ressurser brukt på prosjektene.

Få fortløpende oversikt over alle registreringer gjort mot prosjekter når ansatte stempler eller registrer mot prosjekter i Direct24 appen.

Bedriften får en oversikt over alle timer ført mot prosjekt og godkjenner disse før de overføres til lønn. Det kan også tas ut rapporter på prosjekttimene som kan brukes som fakturagrunnlag ut til kunder. Har bedriften kontroll over de fakturerbare timene? Kan bedriften hente ut flere timer per prosjekt?

Med Direct24 kan det legges inn et ubegrenset antall prosjekter som det kan registreres mot. Bedriften kan også styre hvilke prosjekter de ansatte kan få tilgang til å registrere på, på bakgrunn av rolle og gruppetilhørighet.

Funksjonalitet

  • Det kan registreres et ubegrenset antall prosjekter.
  • Godkjenn prosjekttimer før de overføres til lønn.
  • Styr tilgang til prosjekter via grupper og roller.

Les mer om andre funksjoner

Direct24 - personalstatus

Personalstatus

Ved få klikk får du oversikt over stemplinger og fravær i nåtid
Les mer
Direct24 - app, stemplinger

Timeregistrering

Registrer enkelt timer til lønn og prosjekt
Les mer
Direct24, min side

Ansattportal

Oversikt over alle førte timer
Les mer
Direct24 - app

App

Registrer arbeidsdagen raskt og enkelt
Les mer
Direct24 - lønnsbehandling

Lønnsbehandling

Behandle timer og overfør til lønnssystem
Les mer