Rapporter

Med Direct24 er det ingen kunst å hente ut rapporter. Du kan hente ut rapporter og tall på det du måtte ønske.

Saldo rapport Direct24

All data kan genereres i rapporter.

Enkelt og fleksibelt å hente ut data.

Velg selv hva rapporten skal inneholde.

Tilgang til rapporter i ansattportalen.

Enkelt å hente ut rapporter på egne registreringer.

Hent ut rapport på lønnstimer.

Hent raskt ut rapporter på alle ansatte.

Generer rapporter basert på historiske data.

Eksporter rapporten til et Excel dokument

Direct24_rapport_prosjekter

Enkelt å generere rapporter

Med direct24 går det fort å hente ut rapporter

Dere kan enkelt hente ut rapporter og tall på alle data som har blitt registrert i ansattportalen og i prosjektportalen.

Trenger dere rapport over fravær eller antall timer på et prosjekt kan dere gjøre et enkelt søk eller dere kan kategorisere og filtrere for å få opp tall på dette.

Alle historiske data kan eksporteres til en Excel fil for raskt å kunne deles. Har dere behov for spesialrapporter kan de tilpasses og lages til dere.

Funksjonalitet

  • Det går fort å hente ut ønsket data.
  • Enkelt å lage tilpassede rapporter.
  • Kan eksportere liste til Excel.

Les mer om andre funksjoner

Direct24 - personalstatus

Personalstatus

Ved få klikk får du oversikt over stemplinger og fravær i nåtid
Les mer
Direct24 - app, stemplinger

Timeregistrering

Registrer enkelt timer til lønn og prosjekt
Les mer
Direct24, min side

Ansattportal

Oversikt over alle førte timer
Les mer
Direct24 - app

App

Registrer arbeidsdagen raskt og enkelt
Les mer
Direct24 - lønnsbehandling

Lønnsbehandling

Behandle timer og overfør til lønnssystem
Les mer