Transport

I Transport funksjonen kan du registrere turer, masse, utgifter og bruk av maskiner. Funksjonen kan tilpasses og settes opp etter deres behov.

Direct24_transport timeregistrering

Registrer maskiner og utstyr

Registrer tillegg og masse

Registrer turer

Registreringer gjøres på mobilen

Registrer fra/til anlegg

Kan enkelt redigeres

Få full oversikt på alle registreringer

Enkelt oversiktsbilde

Lett å redigere og godkjenne

Direct24_timeregistrering_transport

Full kontroll på hver tur

Direct24 kommer nå med en egen funksjon tilpasset transport. Transportfunksjonen har mange muligheter og du kan registrere turer, masse, utgifter og bruk av maskiner.

Samtidig som ansatte registrere timer på mobilen kan de også registrere:

  • maskiner og utstyr
  • fra og til anlegg
  • masse og massetyper
  • volum på masse
  • tillegg og utgiftstyper

Maskiner kan velges på forhånd og blir med på hver registrering. Bytter de maskin en dag kan de enkelt endre maskin til en annen. Det er også mulighet for å legge til flere maskiner på samme registrering. Ansatte får en oversikt over sine registreringer på mobilen og har mulighet for å redigere på disse.  I appen er det en veiviser for at en enkelt skal få med seg alle registreringer. Kjører de samme turen flere ganger kan de bruke hurtigregistrering og starte samme registrering om igjen.

Dere får oversikt over alle registreringer så fort de er gjort og kan behandle og godkjenne disse fortløpende. Alle opplysninger som er med på en registrering kan åpnes i et eget vindu for full oversikt og redigering.

Vi hjelper dere med å sette opp og tilpasse programmet for deres behov, ta gjerne kontakt for mer utfyllende informasjon.

 

 

Funksjonalitet

  • Få med alle kostnadstillegg på en registrering.
  • Enkel oversikt, behandling og godkjenning.
  • Kan enkelt sortere og hente ut rapporter.

Les mer om andre funksjoner

Direct24 - personalstatus

Personalstatus

Ved få klikk får du oversikt over stemplinger og fravær i nåtid
Les mer
Direct24 - app, stemplinger

Timeregistrering

Registrer enkelt timer til lønn og prosjekt
Les mer
Direct24, min side

Ansattportal

Oversikt over alle førte timer
Les mer
Direct24 - app

App

Registrer arbeidsdagen raskt og enkelt
Les mer
Direct24 - lønnsbehandling

Lønnsbehandling

Behandle timer og overfør til lønnssystem
Les mer