OM OSS

Timeføring siden 1991

Direct24 er timeregistreringssystemer for bedrifter som ønsker å få kontroll på faktiske timer til lønn og prosjekter. Vi har utviklet timeregistreringsprogram som er enkle og intuitive å bruke for både ansatte og ledere.

Direct24 er en del av AMS som ble etablert i 1986 og som er en fagbedrift innen industriell IT og produksjon. I mer enn 30 år har AMS levert løsninger innen planlegging, automatisering og datafangst mot mellomstore og store produksjonsbedrifter i inn- og utland. Dette gjør våre kunder trygge på at vi ivaretar rådgivning og prosjektledelse på en optimal måte.

Direct24

Noen av våre kunder

ACEL

ACEL er en elektroentreprenør med sterk kompetanse innen hele spekteret av elektrotjenester.

Andersens Mekaniske Verksted AS

AMV AS hovedvirksomhet er innenfor tunnel/gruve segmentet og offshore industrien.

Covent AS

Covent leverer energieffektive luftbehandlingsanlegg til landbasert industri, offshore og marine.

Engrospartner

Engrospartner har spesialisert seg innenfor kiosk, bensin og servicehandel (KBS) og er den eneste landsdekkende grossisten som kun leverer til dette markedet.

Fenner Mandals AS

Fenner Mandals er leverandør av industrielle flatrullingsslanger til sektorer som olje & gass, brann, gruve, rørrenovering og landbruk, i tillegg til vevmaskiner som brukes til fremstilling og produksjon av flatrullingsslanger.

Fiskå Mølle AS

Fiskå Mølle leverer kraftfôr til bønner over hele Norge.

Gilje Vinduer og Dører

Gilje er en stor produsent innen ytterdører og vinduer. Selskapet leveres også lavenergivinduer, brannvinduer, sikkerhetsglass, selvrensene glass, branndører og sikkerhetsdører.

IK Norway

IK Norway as er en ledende leverandør av spesialprodukter og tjenester for rør og rørledninger, subsea og topside innen olje- og gassindustrien.

IVAR

IVAR er et interkommunalt selskap i Rogaland. Selskapet har som formål å bygge ut og drifte kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon. Eierkommunene er Finnøy, Gjesdal, Hå, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand, Time og Hjelmeland.

Malm Orstad AS

Mekanisk bedrift innen olje- og gassindustrien.

Multiblokk

Multiblokk AS er blant landets største og mest innovative produserer av belegningsstein, heller, kantstein, støttemurer og permeable dekker.

R. Stahl Tranberg AS

R. Stahl Tranberg er et norsk selskap innen elektromekaniske produkter til marineindustrien. Tranberg tilbyr produkter og tjenester som møter industriens høye kvalitetsstandard og forventinger.

Randaberg Group

Randaberg Group driver blant annet med mekanisk fabrikasjon, overflatebehandling og skreddersøm for sine kunder.

Rosenberg Worley AS

Rosenberg Worley leverer komplette løsninger innen EPCI-prosjekter (engineering, procurement, construction, installation). Selskapet har i mer enn 120 år med kontinuerlig drift levert løsninger av høy kvalitet til sine kunder. Engineering og fabrikasjon skjer på en og samme lokasjon i Norges oljehovedstad, Stavanger.

Sigurd Seland AS

Smie og mekanisk verksted med fokus på moderne teknologi og effektive løsninger.

Sola Betong

Sola Betong AS produserer og leverer ferdigbetong til byggmarkedet i Sør-Rogaland.

Stangeland Maskin

Stangeland Maskin er et entreprenørselskap med litt over 700 ansatte. Hovedvirksomheten til selskapet er grunnarbeid, men selskapet er også involvert i mange store prosjekter av typen veibygging, jernbane, havnebygging, flyplass, vann/anlegg, bredbånd/gass/el og fjernvarme og rensing av masse.

WestControl

Westcontrol er et systemhus som ut fra en ide kan designe, utvikle og produsere nye produkter til de fleste bransjer og anvendelser.