OM OSS

Timeføring siden 1991

Direct24 er et timeregistreringssystem for bedrifter som ønsker å få kontroll på faktiske timer til lønn og prosjekter. Vi har utviklet et system for timeregistrering som er enkelt å bruke for både ansatte og ledere.

Direct24 er en del av AMS AS som ble etablert i 1986 og som er en fagbedrift innen industriell IT. I mer enn 30 år har AMS AS levert løsninger innen planlegging, automatisering og datafangst mot mellomstore og store produksjonsbedrifter i inn- og utland. Vår lange erfaring gjør at våre kunder kan være trygge på at vi ivaretar rådgivning og prosjektledelse på en optimal måte.

Direct24

Noen av våre kunder

ACEL

ACEL er en elektroentreprenør med sterk kompetanse innen hele spekteret av elektrotjenester.

Andersens Mekaniske Verksted AS

AMV AS hovedvirksomhet er innenfor tunnel/gruve segmentet og offshore industrien.

Covent AS

Covent leverer energieffektive luftbehandlingsanlegg til landbasert industri, offshore og marine.

Engrospartner

Engrospartner har spesialisert seg innenfor kiosk, bensin og servicehandel (KBS) og er den eneste landsdekkende grossisten som kun leverer til dette markedet.

R. Stahl Tranberg AS

R. Stahl Tranberg er et norsk selskap innen elektromekaniske produkter til marineindustrien. Tranberg tilbyr produkter og tjenester som møter industriens høye kvalitetsstandard og forventinger.

Rosenberg Worley AS

Rosenberg Worley leverer komplette løsninger innen EPCI-prosjekter (engineering, procurement, construction, installation). Selskapet har i mer enn 120 år med kontinuerlig drift levert løsninger av høy kvalitet til sine kunder. Engineering og fabrikasjon skjer på en og samme lokasjon i Norges oljehovedstad, Stavanger.

Sigurd Seland AS

Smie og mekanisk verksted med fokus på moderne teknologi og effektive løsninger.

Sola Betong

Sola Betong AS produserer og leverer ferdigbetong til byggmarkedet i Sør-Rogaland.

Stangeland Maskin

Stangeland Maskin er et entreprenørselskap med litt over 700 ansatte. Hovedvirksomheten til selskapet er grunnarbeid, men selskapet er også involvert i mange store prosjekter av typen veibygging, jernbane, havnebygging, flyplass, vann/anlegg, bredbånd/gass/el og fjernvarme og rensing av masse.

WestControl

Westcontrol er et systemhus som ut fra en ide kan designe, utvikle og produsere nye produkter til de fleste bransjer og anvendelser.