direct24

Registrer timer på prosjekter

 I direct24 kan dere opprette prosjekter og dele de opp i så mange nivåer som dere ønsker, d24 kan brukes som et verktøy i WBS prosjektledelse.

Prosjektene kan struktureres og deles opp og dere kan registrere timer på alle prosjektnivåer. Dere vil da kunne få en oversikt over tiden deres ansatte bruker på hvert nivå og på hver arbeidsoppgave.

I direct24 er det også mulig å legge inn estimert tid på hvert prosjekt og hver arbeidsoppgave, noe som gjør at en kan følge med på antall timer som forbrukes underveis.

Dette vil igjen føre til at dere på nye liknende prosjekter kan estimere tiden mer nøyaktig. Timene kan også brukes som fakturagrunnlag opp mot kunder. I tillegg til at timene inngår i et prosjektregnskap kan de også bruker som grunnlag for lønn.

Kontakt oss i dag

  • Enkel administrasjon – kom raskt i gang!
  • Full oversikt over timebruken
  • Ansatte får tilgang til egen app og webside
  • Muligheter for tilpasning

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.