Direct24, app, ansattportal, prosjektportal

Registrering av timer og timeflyt

Direct24 er et fleksibelt system og vi kan sette opp ulike måter for hvordan dere vil at timene skal registreres og hvordan timeflyten skal gå etter at timene er registrert.

I appen og på fellesstempling kan dere velge hva dere vil stemple timene mot og menyen kan behov tilpasses.

Registrering av timer

Dere kan velge å stemple på:

 • arbeidsdag
 • prosjekter
 • både arbeidsdag og prosjekter

Prosjektene kan ha flere undernivåer og aktiviteter og kan kobles opp mot kunder.

Registrering på arbeidsdag:

Stempler dere på arbeidsdag sendes timene inn til ansattportalen.

Registrering på prosjekter:

Registrerer dere timer på prosjekter er det 2 ulike måter man kan styre timeflyten på.

 1. Sende timene via prosjektportalen og så videre til ansattportalen
  1. Prosjektleder behandler og godkjenner timene i prosjektportalen før de sendes videre til ansattportalen for behandling og godkjenning til lønn.
 2. Sende de samme timene både til ansattportalen og til prosjektportalen
  1. Gjøres det på denne måten så kan prosjektleder endre på timene uten at det har konsekvenser for timene i ansattportalen som skal videre til lønn.

Registrering både på arbeidsdag og prosjekter:

Stempler dere timer på både arbeidsdag og på prosjekter kan man splitte opp timene.

Timer registrert på:

 1. Arbeidsdag – sendes til ansattportalen
 2. Prosjekter – sendes til prosjektportalen.

Brukes denne måten å registrere timer på kan man ha en aktiv stempling mot arbeidsdag hele dagen som danner grunnlag for timer til lønn og i tillegg stemple inn og ut på ulike prosjekter og aktiviteter når man utfører de.

Beregning av timer

Når timene er registrert i appen eller på fellesstempling blir de beregnet ut ifra oppsett i dag -og ukeplaner. Timene kan beregnes med overtid, innarbeiding, avspasering og ulike tillegg.  Det er mulig å opprette flere ulike dag -og ukeplaner med ulike beregningsregler.

Behandling av timer

Ansattportal:

Når timene er registrert kommer de inn i ansattportalen hvor leder kan behandle og godkjenne timene slik at de blir klare for lønn.

Prosjektportal:

Registrerer dere timer på prosjekter kan dere bruke prosjektportalen slik at prosjektleder kan behandle og godkjenne timene på sine prosjekter.

I prosjektportalen er det også mulig å opprette et prosjektregnskap med budsjetterte timer hvor dere kan følge med på antall timer som registreres på prosjektene underveis.

Rapporter

Dere kan enkelt hente ut rapporter og i systemet finnes det flere faste rapporter. I disse bildene kan dere enkelt filtrere, kategorisere og søke i alle data som er registrert. Alle rapporter kan eksporteres til Excel med et tastetrykk.

Det finnes bl.a rapporter for:

 • Lønnstimer
 • Tillegg
 • Kostnader
 • Timebank
 • Aml for ansatt pr uke
 • Prosjekttimer
 • Prosjekttimer kunde

Finnes det rapporter som dere savner kan vi opprette tilpassede rapporter til deres behov.

 

Vil du vite mer om hvordan vi kan tilpasse systemet akkurat for dere så ta gjerne kontakt for mer informasjon og en uforpliktende demo.

Kontaktskjema

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

 

Kontakt oss i dag

 • Enkel administrasjon – kom raskt i gang!
 • Full oversikt over timebruken
 • Ansatte får tilgang til egen app og webside
 • Muligheter for tilpasning

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.