Timeregistrering, transport, Direct24

Timeregistrering for transport

Direct24 timeregistrering passer også for transport bransjen. I appen kan man registrere til - fra sted og prosjekt, få med timer på bil og maskiner, registrere tillegg, kostnad og masse.

Timeregistreringssystemet vårt har funksjoner som kan tilpasses for transport. Vår app er fleksibel og menyer kan tilpasses deres behov.

Med transport funksjonen er det mulig å få med følgende på timeregistreringene:

 • Fra og til sted/prosjekt
 • Maskiner
 • Tilleggsutstyr
 • Masse og massetype
 • Volum på masse
 • Kostnader og utgifter
 • Pause kjøretid
 • Tilgjengelighetstid
 • Reisetid

Ansatte kan registrere timer på fra og til sted og på prosjekter. Prosjektene kan ha flere undernivåer og aktiviteter.

De ansatte kan også registrere hvilken maskin de bruker, har de en fast maskin holder det at de velger maskin i innstillinger og maskinen blir med på hver registrering. De kan også enkelt bytte ut, fjerne eller legge til flere maskiner når de starter en registrering.

I tillegg til maskiner og prosjekter kan man registrere tillegg, kostnader og masse. Kjører dere på ulike typer masse som grus, pukk, jord og lignende kan dette også være med på prosjektet. Når den ansatte har valgt masse og massetype så kan de også registrere inn volum på massen.

Menyen i appen kan som sakt tilpasses deres behov, det er mulig å opprette flere roller som gir ulik meny i appen. Da kan ansatte gis tilgang til ulike roller og hvilke prosjekter de kan registrere timer mot.

Arbeidstiden kan stemples i nåtid eller de kan etter registreres.

Timene kan registreres:

 • uten maskin
 • med maskin
 • med masse og maskiner
 • med kostnad og tillegg
 • med kundereferanse og kommentar

Så snart registreringene er ferdige vil leder kunne behandle og godkjenne alle registreringer. Timene kan brukes som grunnlag til lønn og til fakturering av kunder.

 

 

 

 

Kontakt oss i dag

 • Enkel administrasjon – kom raskt i gang!
 • Full oversikt over timebruken
 • Ansatte får tilgang til egen app og webside
 • Muligheter for tilpasning

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.